Alfonso Dosal

Alfonso Dosal

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1985-03-13

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: