Kim Jeong-hoon

Kim Jeong-hoon

Tiểu sử

Kim Jeong-hoon (김정훈) is a South Korean actor and former singer as a member of the duo UN.  He is known in Japan under the name John Hoon.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1980-01-20

Nơi Sinh: Jinju, South Gyeongsang, South Korea

Còn được Biết đến Như: