Edoardo Pesce

Edoardo Pesce

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1979-09-12

Nơi Sinh: Rome, Lazio, Italy

Còn được Biết đến Như: