Stephanie Cole

Stephanie Cole

Tiểu sử

Patricia Stephanie Cole OBE (born 5 October 1941) is an English stage, television, radio and film actress.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1941-10-05

Nơi Sinh: Solihull, Warwickshire, England, UK

Còn được Biết đến Như: