Francesco Scardamaglia

Francesco Scardamaglia

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1945-02-23

Nơi Sinh: Varese, Lombardy, Italy

Còn được Biết đến Như: