Ennio Guarnieri

Ennio Guarnieri

Tiểu sử

Được biết đến: Camera

Sinh nhật: 1930-10-12

Nơi Sinh: Rome, Lazio, Italy

Còn được Biết đến Như: