Jorge A. Jimenez

Jorge A. Jimenez

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1981-01-28

Nơi Sinh: Zaragoza, Coahuila, México

Còn được Biết đến Như: