Luis Posada

Luis Posada

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1963-03-09

Nơi Sinh: Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain

Còn được Biết đến Như: