Betty Arvaniti

Betty Arvaniti

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1939-08-04

Nơi Sinh: Athens, Greece

Còn được Biết đến Như: