Isi Sarfati

Isi Sarfati

Tiểu sử

Được biết đến: Camera

Sinh nhật: 1979-02-07

Nơi Sinh: Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Còn được Biết đến Như: