Rémy Girard

Rémy Girard

životopis

Rémy Girard (born August 10, 1950) is a Canadian actor and former television host from Quebec.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 1950-08-10

Miesto narodenia: Jonquière, Quebec, Canada

Tiež známy ako: